You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Gravfält

Gravfält, 55x25 m (NV-SÖ), bestående av 22 fornlämningar. Dessa utgöres av 21 runda stensättningar och 1 domarring. De runda sten sättningarna är 4-8 m diam och 0,2-0,4 m h. Delvis övertorvad fyl lning av 0,2-0,4 m st gråstenar och enstaka kalkstenar. Enstaka s tenar i fyllningen är dock intill 0,8 m stora. Flera av stensättn ingarna har synlig kantkedja, 0,1-0,2 m h, av 0,2-0,4 m l gråsten ar. Do…