You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Husgrund, förhistorisk/medeltida

Husgrund? 20x9 m (V 5cg N-Ö 5cg S). Vallarna är 2-3 m br, 0,1 m h, övertorvade med 0,2-0,8 m st stear synliga i ytan. På Ö halvan är en 10 m diam stor stensamling. 0,2-0,4 m h, bestående av 0,2- 1 m st gråstenar och enstaka kalkstenar. I mitten är en grop, 2-3 m diam 0,8 m dj. Rester av kvarn? Beväxt med en sak samt ett fle rtal slån- och hagtornsbuskar.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade…