You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Husgrund, förhistorisk/medeltida

1) Husgrund, 32x14 m (NNÖ-SSV). Vallarna är 4-5 m br 0,5-0,7 m h och bestående av jord och sten, enstaka 0,3-0,6 m st synliga i y tan. N änden är öppen. I SV hörnet ligger en del röjningssten. Be växt med ett 30-tal lövbuskar och 2 barrträd. 16 m SÖ om nr 1 är 2) Husgrund, 13x9 m (VNV-ÖSÖ) Vallarna är 3-4 m br, 0,3-0,5 m h. Övertorvade med enstaka 0,3-0,6 m st gråstenar och enstaka kalkst enar syn…