You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Grav - uppgift om typ saknas

1) Gravfält, undersökt och borttaget 1868-69. 2) Tillägg enl 321-1811-2001: Vid arkeologisk förundersökning framkom ca 60 m NV om gravfältet bränd lera samt 2 stengodsskärvor i ett 12 m l, 1.3 m br och 1m dj ledningsschakt. I två andra schakt framkom inget av antikvariskt intresse.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.