You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Hägnad

Stensträng, 255 m l (huvudriktningar ÖNÖ-VSV och NV-SÖ) i regel enskiktade 0,5-1 m br och 0,1-0,3 m h, bestående av i regel en en kel rad 0,1-0,3 m st gråstenar. Stensträngen är på två ställen av bruten av dräneringsdiken.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.