You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Husgrund, förhistorisk/medeltida

1) Husgrund, 14x10 m (N 10cg Ö-S 10cg V), 6 m inre br. Vallarna är 1,5-2,5 m br och 0,3-0,4 m h. Övertorvade med i ytan ytterst e nstaka stenar, 0,3-0,6 m stora. Beväxta med ekar och aspar. 20 m V 10cg S om nr 1:s SV hörn är NÖ hörnet av: 2) Husgrund, 12x9 m ( N 10cg Ö-S 10cg V), 5 m inre br. Vallarna är 1,5-2 m br och 0,5 m h. Övertorvade med i ytan talrika stenar, 0,2-1 m stora. Ö långs idan och…