You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

1) Röse, 14 m diam och 1,5 m h. Stenarna är i allm 0,4-0,6 m st. Kantkedja, bäst synlig i SV och V, 0,2-0,5 m h, av 0,5-0,8 m l s tenar. I SÖ och SV delen inschaktningar, intill 3 m. Röset är del vis omplockat med flera smärre gropar. Beväxt med flera granar. 2 8 m Ö 10cg N om nr 1 och 7 m N 35cg Ö om skogsväg är 2) Rest sten , gråsten, 0,8 m h, 0,6 m br och 0,4 m tj. Omedelbart V härom lig ger fy…