You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Gravfält

Gravfält, 610x240 m (N-S), bestående av ca 400 fornlämningar och ca 80 gravar. Dessa utgöres av 1 hög, 2 osäkra rösen, ca 370 run da stensättningar, 10 runda stensättningar med mittröse, 15 orege lbundna och delvis osäkra stenaättningar, 2 skeppssättningar. Hög en belägen intill och N om en genom gravfältet gående väg (Ö-V) ä r 10 m diam och 1 m h. Övertorvad. I mitten grop 2,5 m diam och 0 ,4 m d…