You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Stensättning

1) Röse, 8 m diam och 1 m h,. Delvis övermossad. Stenarna är i a llm 0,3-0,4 m st. I mitten och ut mot V kanten är en grop, 3 m di am och 0,4 m dj. I N kanten framträder på en kort sträcka en kall mur, 0,4 m h. Ett liknande parti syns i SÖ kanten. Ett par flata stenar 0,5-0,6 m st ligger på rösets Ö del. Beväxt med några gran ar och enbuskar. Omedelbart SSÖ om nr 1 och 6 m NNV om väg är 2) Stensät…