You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Hägnadssystem

Stensättningssystem, med en sammanlagd längd av ca 395 m i en SÖ -NV arm 180 m l och en NNÖ-SSV arm 215 m l. De båda armarna är nu inte förbundna med varandra, möjligen har den senare stenstränge n sjunkit ner i den sanka marken på en kortare sträcka. Stensträn garna är flerstädes enkla och enskiktade av i allm 0,3-0,5 m st s tenar, ställvis är stensträngarna intill 1 m br. Ett fåtal större block,…