You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Husgrund, förhistorisk/medeltida

1) Husgrund, ca 25x12 m (NV-SÖ). Vallarna är intill 2,5 m br och 0,5 m h. I SV sidan är flera intill 0,8 m st stenar. Bottenplan, beläget 0,2 m över omgivande mark, är 6-7 m br. Ingång i båda ga vlarna. 10 m S om nr 1 är 2) Husgrund, ca 43x17 m (NV-SÖ). Vallar na är 3-5 m br och intill 0,9 m h. Bottenplanet beläget 0,1 m öve r markytan, är intill 8,5 m br. 14 m SV om nr 2 är 3) Husgrund, c a 20x10…