You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Husgrund, förhistorisk/medeltida

1) Husgrund, ca 15x8,5 m (ÖNÖ-VSV). Starkt övertorvad. Vallarna är 1,5-2 m br och intill 0,4 m h. Bottenplanet är i nivå med omgi vande mark och intill 5 m br. V änden skäres av stenmur. Ö änden har påförts röjningssten. Tio lövträd. Buskar. 65 m NÖ om nr 1 oc h 19 m S om åker är 2) Husgrund, 18x10 m (N-S). Vallarna är 1,3-2 m br och intill 0,5 m h. Bottenplanet, beläget 0,1 m över omgiva nde mark…