You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Färdväg

1) Husgrund, rest av. Av den vid 1939 års inv reg. husgrundsrest en (N långsidans vall, enl uppg 30 m l) återstår 1976 en avlång, ca 25x11 m st anhoping av sten. I åkern N därom är sparsam skärvs ten och svart jord. Svårbedömd som fornlämning men de senare indi kationerna talar för den tidigare tolkningen. Ca 18 m N om nr 1 o ch 7 m N om gräns är 2) Malsten, gråsten, 0,55x0,5 m (N-S) och 0, …