You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Husgrund, förhistorisk/medeltida

Husgrund, ca 13x11 m (V 15cg N-S 15cg S). Mjukt rundade hörn i V och antydan till utåtsvängda långsidor. Vallarna är 2-3 m br oc h 0,3 m h, med gråsten i ytan, troligen rester av skalmur. Botten planet, beläget 0,1 m över omgivande mark, är 6 m br. skäres i Ö kanten av litet dike. På odling Ö därom kan möjligen iaktagas en svag förhöjning. Grunden helt öppen i Ö. Ca 10 lövträd. I NÖ hörn et ligger…