You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Husgrund, förhistorisk/medeltida

1) Husgrund, 15x8 m (V 15cg N-Ö 15cg S). Mjukt rundade hörn och långsidor. Vallarna är ca 2 m br och 0,5 m h. Ställvis skalmursre ster. Bottenplanet, beläget 0,3 m över omgivande mark, är 5,5 m b r och ngt ojämnt. I V delen vall, 1,5 m br och 0,15 m h, troligen avdelande grunden i ett större och ett mindre rum. N långsidan b elamrad med röjningssten. Talrika barr- och lövträd. 7 m SÖ om nr 1 är 2)…