You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Hägnad

1) Husgrund, ca 26x10 m (NV-SÖ). Vallarna är 2,5-3 m br och 0,7 m h. Bottenplanet, beläget ca 0,2 m under omgivande mark, är 6 m brl Ingång i NV. Lövträd och buskar. 18 m S om nr 1 är 2) Husgrun d, ca 16x11 m (NÖ-SV). Mjukt rundade hörn, svagt utåtsvängda lång sidor. Vallarna är 2,5-3 m br och 0,5 m h. Bottenplanet, i nivå m ed omgivande mark, är 6 m br. Ingång? i SV. Källargrop? i NÖ. Bus kar. 5 …