You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Hägnad

1) Husgrund, ca 21x14 m (V 15cg N-Ö 15cg S). Mjukt rundade hörn och svagt utåtsvängda långsidor. Vallarna är 3-4 m br och 0,4 m h . Ställvis synlig skalmur (av gråsten), 0,9-1,3 m br. Bottenplane t, beläget 0,3 m över omgivande mark, är intill 7,5 m br. Öppning ar i båda gavlarna. Beväxt med ca trettio lövträd och buskar. 3-4 m ÖSÖ därom är en smal moränrygg (NNÖ-SSV). Ca 25 m SÖ om nr 1 o ch 10 m…