You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

1) Husgrund (?) 18x9 m (Ö 35cg N-V 35cg S). Vallarna är 1,5-2,5 m br och 0,1-0,2 m h, delvis otydliga, bestående av jord och enst aka 0,1-0,2 m st gråstenar. Bottenplanet är 4 m br och ligger i N Ö delen i naturlig marknivå. I mitten är en tvärvall (?) 1-2 m br . Bottenplanet SV om tvärvallen ligger 0,1 m över naturlig markni vå. Beväxt med ett 10-tal enbuskar. 6 m S 20cg V om nr 1:s SÖ hör n är 2…