You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Träindustri

Sågplats. Enl. uppgift (tid ant) hade sågen sin glansperiod unde r 1700-talet, omnämnd 1701 (sågperiod 7 veckor om hösten, 5 på vå ren). Inga lämningar har påträffats i sen tid. En otydlig stenläg gning vid utloppet av äldre ränna V om ån talar för möjlig fördäm ning. Se skiss i boken.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.