You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornborg

Fornborg, ca 175x100 m (NÖ-SV), bestående av en mur i SÖ, Ö och NÖ. I S, V och NV begränsad av delvis dubbla stup (båda markerade på fotokonceptkartan) varav det V är högst, intill ca 10 m h. Mu ren, huvudsakligen uppförd av gråsten, är ca 150 m l, 3-4 m br oc h 0,3-0,75 m h. Delvis övertorvad. Stenarna är i allm 0,3-0,4 m s t. Genom en ravin i S leder en väg in i fornborgen. I NÖ är en an nan ing…