You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Färdväg

Hålväg, sammanlagt ca 480 m l (NNÖ-SSV). Hålvägen är 1-3 m br oc h i regel 0,2-0,3 m dj. Vid passagen av hällmark är den endast in till 0,1 m dj, i N delen och N om korsningen med kraftledningar i ntill 0,5 m dj. Fortsätter in i Västerhejde sn (nr 46). Samma anläggning som Västerhejde nr 46. Text överförd från RAÄ-nr 46 i Västerhejde: Hålväg, sammanlagt ca 600 m l (NÖ-SV), 1-2,5 m br och 0,1…