You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Stensättning

Stensättning, rund, ca 5 m diam och 0,4 m h. Övertorvad med i yt an talrika 0,2-0,3 m st stenar. I mitten en grop, 1 m diam och 0, 3 m dj. Täckt med stora grenar och ris. 9 resp 15 m NV därom finn s 2 fornlämningsliknande förhöjningar, 4 m diam och intill 0,3 m h. ÖSÖ om stens är en liknande och ca 10 m SÖ om densamma är en g rop, 5 m diam och 0,6 m dj. Alla dessa är liksom markytan över he la hyg…