You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Stensättning

1) Fornborg, närmast rund, 90-95 m diam bestående av en ringvall och en yttre vallgrav. Ringvallen är 6-6,5 m br och 0,3-0,5 m h. Den är delvis övertorvad men har ställvis i ytan talrika gråsten ar och mindre block, delvis i kallmur, 0,3-0,8 m st.I NNV delen f inns en ingång, ca 2 m br, vari en mindre stig löper in i fornbor gen. En ingång finns även i den och SÖ delen av fornborgen, 2,5 m br, och…