You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Husgrund, förhistorisk/medeltida

1) Husgrund, 25x11 m (N 4cg Ö-S 4cg V). Vallarna är ca 1,5-2,0 m br och intill 0,5 m h bestående av kalk - gråstenar, 0,2-0,6 m s t samt jord.De bägge långsidorna är svagt utåtsvängda.Golvplanet i husgrunden ligger något lägre än den omgivande markytan. Ingån gen på den N kortsidan. Beväxt med ca 5 lövträd, 1 ek, en gran oc h hasselbuskar. 22 m SV om nr 1 S gavel är: 2) Husgrund, 16x10 m (Ö-V) Va…