You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Stensättning

1) Stensättning, närmast rund, 10 m i diam och 0,5 m h. Delvis i ngående torv med i ytan talrika grå - och kalkstenar, 0,1- 0,6 m st. I stensättningens yttre kanter finns enstaka mindre block av gråsten som möjligen kan härröra från en numera förstörd kantkedj a. Mittgrop, 2 m i diam och 0,2 m dj vari en kullfallen kantställ d kalkstenshäll, 0,2 m h och 0,5 m l, är synlig. Ytan något ojämn o…