You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Husgrund, förhistorisk/medeltida

1) Husgrund, 21x14 m (NV-SÖ). Mjukt rundade hörn, svagt utåtsvän gda långsidor. Vallarna är 3-4 m br och 0,2-0,5 m h. Vallen i SV har en rundad inrättning, ca 5 m diam och Provstick utvisade sand jord (mörk). Ställvis synliga rester av skalmur, ca 0,8 m br best ående av gråsten. Bottenplan, beläget 0,3 m över omgivande mark ä r 6 m br. Ingång(?) i SÖ gaveln. Beväxt med ett flertal granar oc h tall…