You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Husgrund, förhistorisk/medeltida

1) Husgrund, 18x8 m (Ö 15cg N-V 15cg S). Vallarna är 2 m br och 0,2-0,4 m h. Delvis övermossade med i ytan talrika 0,2-0,4 m st s tenar. Beväxt med lövträd. 4 m V 30cg S om SV hörnet av 1 till NÖ hörnet av 2) Husgrund, 9x7 m (N 10cg V-S 10cg Ö). Vallarna är 2- 3 m br och 0,3-0,4 m h. Delvis övermossade med i ytan talrika 0,2 -0,5 m st stenar. Beväxt med lövträd. I NÖ hörnet av nr 2 är 3) M alsten …