You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Stensättning

1) Stensättning(?), närmast rund, 4 m diam och o,4 m h. Kraftigt öv ermossad med i ytan skadad i S halvan enstaka stenar. Beväxt med 3 granar. 23 m Ö 20cg S om nr 1 och 12 m SSV om väg är 2) Stensät tning(?), rund, 3 m diam och 0,3 m h. Kraftigt övermossad med i y tan enstaka stenar. Beväxt med 1 mindre lövträd. Enligt 1940 års inventering skall på platsen funnits ytterligare ett 10-…