You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Husgrund, förhistorisk/medeltida

1) Husgrund, 20x12 m (Ö 5cg N-S 5cg V). Vallarna är 3-4 m br och 0,4-0,6 m h, delvis övermossade med i ytan 0,2-0,5 m st stenar. Beväxt med lövträd. 22 m V 30cg N om SV hörnet av nr 1 till SÖ hö rnet av 2) Husgrund, 20x10 m (Ö 40cg N-V 40cg S). Vallarna är 3-4 m br och 0,2-0,5 m h, delvis övermossade med i ytan talrika 0,2- 0,8 m st stenar. Beväxt med lövträd.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetss…