You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Husgrund, förhistorisk/medeltida

1) Husgrund, 15x12 m (NV-SÖ). Vallarna är 3-4 m br och 0,2-0,5 m h, bestående av enstaka synliga stenar samt jord. Beväxt med 2 g ranar och 2 lövträd. 32 m V 30cg N om NV hörnet av nr 1 till Ö hö rnet av 2) Husgrund, 17x8 m (V 40cg N-Ö 40cg S). Vallarna är 3 m br och 0,2-0,5 m h bestående av enstaka synliga stenar samt jord, 22 m V 30cg N om V hörnet av nr 2 till Ö hörnet av 3) Husgrund(? ) 30x11 …