You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Grav markerad av sten/block

1) Röse, 26 m diam och 1,9 m h. Gråstenarna är 0,2-0,4 m st, del vis övermossade. I mitten en grop, 9 m diam och 1,2 m dj. I grope n växer 7 björkar och en rönn. I rösets kant växer några små och större granar och tallar. V om mitten av röset går ett taggtrådss tängsel (N-S). 2 m S om nr 1 är 2) Rest sten, gråsten 0,55 m h, 0 ,4 m br (Ö-V) och 0,3 m tj, med rundad överdel lutande något mot S. 1 m …