You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Husgrund, förhistorisk/medeltida

1) Husgrund, 20x10 m (NV-SÖ). Vallarna är 2 m br och 0,2-0,4 m h , bestående av 0,2-0,7 m st gråstenar, starkt övertorvade. Öppnin g i NV och SÖ. Beväxt med tre askar samt tätt lövbuskage. 6 m Ö 2 0cg N om N hörnet på nr 1 är NV hörnet av: 2) Husgrund, 10x8 m (Ö 40cg N-V 40cg S). Vallarna är ca 1,5 m br och 0,2-0,4 m h, bestå ende av 0,2-0,7 m st gråstenar, delvis övertorvade. Beväxt med tv å ekar…