Grav markerad av sten/block

1) Rest sten, granit, 0,45 m h, 0,5 m br (NNO-SSV) och 0,3 m tj. Rundad överdel. 6 m S 30cg Ö om nr 1 är: 2) Rest sten, granit, 0 ,3 m h, 0,3 m br (NNO-SSV) och 0,22 m tj. Lutar ca 45cg mot SO. 0 ,7 m SÖ om nr 2 är: 3) Rest sten, granit, 0,35 m h, 0,3 m br (Ö-V ) och 0,15 m tj. Lutar ca 45cg mot S.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.