Röse

Röse, 17 m diam och 1,4 m h. Gråstenarna är 0,2-0,5 m st, delvis övermossade och övertorvade i kanterna. Grop i V delen 1,5 m dia m och 0,6 m dj. Större grop in från Ö kanten, ca 6x2 m och 0,5 m dj. Beväxt med ett flertal stubbar och belamrad med torra grenar.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.