Stensättning

Stensättningen är undersökt och borttagen 1959.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.