Grav markerad av sten/block

1) Rest sten, granit, 0,4 m h, 0,3 m br (N-S) och 0,33 m tj. Lu tar något mot N. 19 m SSV om nr 1 är: 2) Rest sten, granit 0,35 m h, 0,32 m br (V 10cg N-Ö 10cg S) och 0,23 m tj. Lutar något mot S. 1,2 m VNV om nr 2 är: 3) Sten, liggande, granit, 0,8 m l, 0,4 m br och ca 0,2 m tj. Plan ovansida. 3,5 m SSV om nr 2 är: 4) Res t sten, granit, 0,22 m h, 0,32 m br (Ö-V) och 0,15 m tj.

OBS. Fritexterna…

Grav markerad av sten/block
Grav markerad av sten/block
Grav markerad av sten/block
Grav markerad av sten/block