Gravfält

Gravfält, 45x20 m (N 10cg V-S 10cg Ö), bestående av 9 fornlämnin gar. Dessa utgöres av 1 röse, 7 runda stensättningar och 1 rest s ten (?). Röset är 13 m diam och 1,1-1,3 m h. Gråstenarna är 0,2-0 ,4 m st. Kantkedja 0,2-0,5 m h, av 0,4-1,4 m l gråstenar. Mittgro p, 4 m diam och 0,5 m dj. Även i övrigt är ytan gropig och ojämn, samt i S urplockad ner till botten intill 3 m br. De runda stens ättnin…