You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Husgrund, förhistorisk/medeltida

Husgrund, ca 27x12 m (VNV-ÖSÖ) vilken begränsas av svagt konvexa långsidor, 1.5-3.5 m br och 0.3-0.7 m h. Kortsidorna är 1-2 m br och 0.1-0.3 m h. Sidorna (vallarna) består av jord och 0.2-0.5 m st stenar. Delvis belamrad med odlingssten i S. bottenplanet är 5-6 m br. Beväxt med hasselbuskar.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.