You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

Förhöjning, avlång, ca 25x10 m (NN Ö-SSV) och intill 0,2 m h. Skäres i N delen av dike. Kan indikera husgrundsrest enligt uppgiftslämnaren.

Tillägg RAÄ dnr 321-3358-2011: I samband med undersökning med metalldetektor påträffades 1 vikingatida silvermynt i området. I övrigt inget av antikvariskt intresse.