You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kemisk industri

Tjärdal, (s k sojde), 8 m diam och 0,9 m h. Murad kant av kalkst en är endast synlig ca 4 m i N. Den är intill 0,3 m h och murad a v 0,3-0,6 m l stenar. I övrigt är kanterna brant sluttande. Det f örhärskande stenmaterialet är gråsten, 0,1-0,5 m st. Gropen i mit ten är ca 4 m diam och 0,3 m dj och jämnt övertorvad. Avtappninge n bör ha skett mot Ö där marken är lägre, 1,5 m NV om sojden finn s en …