You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

1) Stensättning, rund, 7 m diam och 0,8 m h. Starkt övertorvad m ed ljung, i mitten 0,2 m st stenar. Mittgrop, närmast rektangulär , 3,5x2,0 m (N-S) och 0,6 m dj. I gropens mitt ligger en kalksten shäll, 1,0 m l (N-S), 0,75 m br och 0,1 m tj. Beväxt med fem småg ranar, två enar och tre små rönnar. Intill och NÖ om nr 1 är: 2) Stensättningslikande lämning, närmast rund, 6-7 m diam och 0,4 m h. I mi…