You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Område med fossil åkermark

Röse, ca 27 m diam och 3-4 m h. Stenarna är i regel 0,2-0,3 m st (gråsten). Kraterformad grop, ca 13 m diam och 2,5 m dj. I SÖ ka nten en "utbyggnad", ca 15x3 m (NNÖ-SSV) och intill 0,75 m h av s ten och jord. Röset väl bevarat. Ris och stammar i kratern. Beväx t med ett par lövträd. I området NÖ-ÖNÖ därom finns 2) ca 5 röjnings rösen. SV-SSV om röset är ett par oregelbundna stenanhopnin…