You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Hägnadssystem

Fornåkrar: 880x230 m (Ö-V). Ett 60-tal konkava förhistoriska åke rytor. Åkerytorna, 40x30 m, omges av sandvallar, 4-5 m br och 0,2 -1,2 m h. Genom området går ett stensträngssystem, 830 m l (SO-NÖ ). I Ö en Fägata, 110 m l (NO-SV) och 3 m br. Området hänger ihop med raä 327 i SV. B. Windelhed under publicering.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig…