You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Depåfynd

Fyndplats för silverskatt 1838, SHM 803.

- - Tillägg RAÄ dnr 3.4.2-1921-2015: Vid arkeologisk förundersökning år 2012, i form av ytkartering med metalldetektor i anslutning till i FMIS markerat läge för fyndplatsen, påträffades 45 metallföremål. Företrädesvis föremål av Cu-legering (boplatskaraktär?), men även 11 vikingatida silvermynt. Mynten har tolkats som ej tillhörande 1838 års skattfynd.