You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Grav markerad av sten/block

1) Rest sten, gråsten, 0,7x0,5 m (N 35cg Ö-S 35cg V) och 0,7 m h . Stenen lutar åt NNV. Enligt 1938 års inventering skulle det fin nas 2) Ytterligare en rest sten 16 m V om ovanstående. Vid besikt ning av platsen kunde denna ej återfinnas förmodligen uppslängd i det röjningsröse som är beläget 7 m SV om den kvarvarande resta stenar.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan sakn…