You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Husgrund, förhistorisk/medeltida

1) Husgrund, 20x11 m (Ö-V). Vallarna är 3-3,5 m br och 0,5-0,8 m h övertorvade med viss synllig sten 0,1-0,6 m st. Golvet i huset tycks ligga något över omgivande mark. Vallarna beväxta med lövt räd o buskar. 5 m N husgrunden finns en nyligen uppschaktad grop 4 m i diam och 0,6 m dj. Där framträder ett mörkgrått kulturlager . 1 keramikbil påträffades omedelbart utanför V kortsidan är ett dike, som…