You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Hägnad

1) Älvkvarnsförekomst på fyra större stenar från troligen ett oc h samma söndersprängda block av röd bergart. Stenarna ligger vid sidan av varandra e en stensträng. A) Sten, 1,2x0,9 m och 0,6 m h . På NV lodräta sidan finns 1 skålgrop, 5 m i diam och 1 cm dj. O medelbart SV om A är B) Sten, 2,2x1,5 m och 0,7 m h. På SÖ lodrät a sidan finns 6 skålgropar, 3-5 cm i diam 0,5-1,0 cm dj. omedelba rt SV …