Depåfynd

Fyndplats för silverskatt bestående av 5 halsringar. SHM 8489. G F B. 305, 306.

Tillägg RAÄ dnr 321-3379-2011: I samband med undersökning med metalldetektor år 2009 påträffades ett 100-tal fynd av boplatskaraktär S om fyndplatsen.

Bolstad,Fyndplats för depåfynd, skrapor i flinta. Låssbyn
Depåfynd bestående av mynt och bit av silver. Brunna,Köping Ca 1932.
Depåfynd
Depåfynd