Kemisk industri

Tjärdal, ingrävd i kant oc sluttning, ca 8 m i gsk och 0,1-0,3 m h. Övertorvad. I mitten flack fördjupning, 5 m i gsk och 0,2 m dj. I NV syns ca 2 m l avsnitt av kalkmur a hällar och svart jord . NV därom är en ränna, 5 m l (VNV-ÖSÖ) 2 m br och 0,3 m dj. Elva tallar.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.