Stensättning

1) Stensättning+ ca 4 m diam och 0,1 m h. Övertorvad med i ytan enstaka gråstenar 0,1 m st. 2 m ÖSÖ om nr 1 och 0,5 m Ö om gräns är 2) STensättning? rund, ca 3,5 m diam coh 0,15 m h. Övertorvad, . Verkar innehålla sand. Mittgrop, 1 m diam och 0,1 m dj.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.

Arkeologisk utredning, A719 stensättning och A864 stensättning, Marma, Alunda socken, Uppl…
Arkeologisk utredning, A497 stenpacknig i stensättning och A417 stensättning, Marma, Alund…
Dingtuna sn, Västerås, Västjädra 2:8. Grav 28:II, stensättning. 1959.
Arkeologisk utredning, A417 stensättning, Marma, Alunda socken, Uppland 2016